Video vodič za učence (Kako oddam domačo nalogo v MS Teams?)


Video navodila za dostop do spletne učilnice v MS Teams


Navodilo za dostop do spletne učilnice v MS Teams


Obvestilo za učence in starše – COVID


Odklonitev upoštevanja priporočil NIJZ


Povezava do spletne pošte OŠ Ormož: Pošta – mail.osormoz.si (Navodila pdf)
Tehnična pomoč je dosegljiva na elektronski pošti podpora@osormoz.si


Datum: 14. 12. 2020

ŠOLSKA PRAVILA O UPORABI ORODIJ ZA POUČEVANJE NA DALJAVO na OŠ Ormož


Datum: 27. 11. 2020

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije za sedem dni podaljšala ukrepe za zajezitev in obvladovanje epidemije covid-19. To pomeni, da od ponedeljka, 30. 11. 2020 ostaja v veljavi odlok o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja v enakih določilih, kot do sedaj. Hkrati je v okrožnici MIZŠ zapisano, da je vključitev vsaj dela učenk in učencev v šolske klopi verjetnejša, če se bomo vsi potrudili izboljšati epidemiološko situacijo v Sloveniji, od 7. 12. 2020 dalje. Ko bo odločitev o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela v šolah sprejeta, vas bomo o tem nemudoma obvestili.

Obveščamo vas tudi, da je ministrica s sklepom št.: 6034-14/2020/2 odredila:

 • pouk se izvaja v enem ocenjevalnem obdobju od 1. 9. 2020 do 24. 6. 2021 (15. 6. 2021 – 9. razred),
 • ocenjevanje znanja se izvaja tudi pri pouku na daljavo pred skupino učencev ali individualno,
 • pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, se znanje učenca/ke oceni najmanj dvakrat v šolskem letu,
 • pri predmetih, za katere predmetnik določa tri ali več ur tedensko, se znanje učenca/ke oceni najmanj trikrat v šolskem letu.

Ob tej priložnosti vas prosimo, da se tudi v prihodnje, dosledno držite priporočil NIJZ in s tem omogočite izboljšanje epidemioloških razmer do te mere, da se bomo lahko znova vrnili v prostore šole.

Lep pozdrav in ostanimo zdravi!

Aleksander Šterman, prof.,
ravnatelj


Datum: 13. 11. 2020

Spoštovani starši!

Zaradi, še vedno, zelo slabe epidemiološke slike v državi je Vlada RS v četrtek, 12. 11. 2020, sprejela odločitev o podaljšanju trenutno vejavnih ukrepov za 14 dni. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je skladno s pristojnostmi izdala sklep, s katerim je določila, da se zaradi slabe epidemiološke situacije in z namenom preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, nadaljuje z izvajanjem pouka na daljavo za učence od 1. do 9. razreda osnovne šole.

Tudi v prihodnje velja:

 • Pouk na daljavo poteka vsak dan od 8.20 dalje.
 • Izjemoma bodo v jutranjem času od 7:30 do 8:20 potekale ure dodatne strokovne pomoči za učence, ki imajo IP (individualizirani program) in obvezni ali neobvezni izbirni predmeti po dogovoru z učiteljem.
 • Prisotnost pri pouku je za vse učence od 6. do 9. razreda obvezna enako, kot če bi potekal pouk v prostorih šole.
 • V primeru, da učenec od 6. do 9. razreda pri pouku ne bo prisoten, bo evidentirano odsoten. Odsotnost boste morali starši opravičiti otroku enako, kot če bi manjkal v šoli. V nasprotnem primeru, bo imel za čas odsotnosti, učenec neopravičen izostanek.
 • Pouk za učence od 1. do 5. razreda bo potekal po dogovoru z razrednikom in ne bo nujno vezan na obstoječi urnik.
 • Malice in kosila bodo za učence v Lo.Polisu za naslednjih14 dni samodejno odpovedana, tako da vam ni potrebno odjavljati malic in kosil za čas dela od doma. Izjema so topli obroki, ki jih boste naročili v času pouka na daljavo in jih osebno prevzeli v kuhinji. Izjema so subvencionirani obroki, katere plača ministrstvo.
 • Za vsa vprašanja, dileme … so vam na voljo razredniki vaših otrok.

Verjamemo, da je edino pouk v šoli tisti pravi pouk. V času dela od doma se bomo strokovni delavci šole trudili, da učenci čim bolj učinkovito premostijo to obdobje in obenem da vas staršev še dodatno ne obremenimo. Ne pozabite, da je odgovornost za šolsko delo odgovornost vaših otrok in ne vas.

Z željo, da poteka pouk na daljavo čim boljše vas prosimo, da si vzamete nekaj trenutkov in izpolnite anketo na naslednji povezavi: https://www.1ka.si/a/308271.

V primeru, da imate občutek, da vaš otrok ali vi ne zmorete opraviti vsega šolskega dela, bodisi tehnično bodisi količinsko, nas o tem takoj obvestite, saj bomo samo s skupnimi močmi premagali v korist otrok to neprijetno situacijo, v kateri smo se znašli.

Ob tej priložnosti vas prosimo, da se tudi v prihodnje, dosledno držite priporočil NIJZ in s tem omogočite izboljšanje epidemioloških razmer do te mere, da se bomo lahko znova vrnili v prostore šole.

Lep pozdrav in ostanimo zdravi!

Aleksander Šterman, prof.,
ravnatelj


Datum: 13. 11. 2020

Spoštovani starši!

Na podlagi okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, številka 6030-1/2020/88 in v koordinaciji z občino Ormož zagotavljamo od ponedeljka, 9. 11. 2020, topel obrok za socialno ogrožene otroke. V izrednih okoliščinah organiziramo tudi prevoz na dom.

Hkrati od torka, 10. 11. 2020, ponujamo vsem staršem, da naročite za vašega otroka plačljiv topel obrok v šoli. Obrok vsebuje juho, glavno jed, solato in sladico in bo za prevzem pripravljen v ustrezni embalaži. Ta obrok je možno prevzeti samo osebno. Cena plačljivega toplega obroka je povečana za ceno embalaže in znaša:

 1. plačljivi topli obrok za učence od 1. do 4. razreda – 2,60€ (Lo.Polis: Kosilo za domov malo),
 2. plačljivi topli obrok za učence od 5. do 9. razreda – 2,80€ (Lo.Polis: Kosilo za domov veliko).

Obvečamo vas, da lahko subvencionirani in plačljiv obrok še vedno naročite. Subvencioniran obrok naročite preko priloženega obrazca, plačljiv obrok naročite en dan prej preko ustaljene poti v aplikaciji Lo.Polis https://www.lopolis.si/?MeniZgorajID=6.

Subvencionirane obroke z osebnim prevzemom in plačljive obroke prevzamete vsaki dan od 11.45 do 14.30 na zadnjem vhodu v kuhinjo pri telovadnici iz gimnazijske strani. Prosimo, da pozvonite in počakate pred vhodom in ne vstopate v prostore kuhinje. Hkrati vas prosimo, da pri prevzemu obroka spoštujete vse preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe z virusom Covid-19.

Subvencionirane obroke plača ministrstvo, plačljivi naročeni obroki pa se vam bodo obračunali na naslednji skupni mesečni položnici.


S spoštovanjem,

Aleksander Šterman, prof.,
ravnatelj


Datum: 13. 11. 2020

VLOGA ZA BREZPLAČNI TOPLI OBROK ZA UČENCE V ČASU ORGANIZIRANEGA IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO (16. 11. – 30. 11. 2020)


Datum: 22. 10. 2020

Cankarjevo tekmovanje v šolskem letu 2020/2021

Obveščamo vas, da je Cankarjevo tekmovanje (4.-6. razreda) začasno prestavljeno na drugi datum. Novi datum bo Zavod za šolstvo objavil glede na epidemiološke razmere naknadno.

Tekmovanje temelji na naslednjih književnih besedilih:

 OSNOVNA ŠOLA

1. VIO – MEHURČKI
Šolsko tekmovanje: četrtek, 8. 4. 2021

1. razred

Leopold Suhodolčan: Piko dinozaver2

2. in 3. razred

Desa Muck: Anica in grozovitež

2. in 3. VIO
Šolsko tekmovanje: torek, 17. 11. 2020

4. in 5. razred

Sebastijan Pregelj: Deček Brin na domačem kolišču (1. del); (Zbirka: Zgodbe s konca kamene dobe)

6. in 7. razred

Igor Karlovšek: Pobeg

8. in 9. razred

Mate Dolenc: Kako dolg je čas