Program dela projekta Policist Leon

Namen projekta je otroke seznaniti o nevarnostih, s katerimi se lahko srečajo v vsakdanjem življenju, in jih poučiti o primernem samozaščitnem oziroma preventivnem ravnanju ter spoštovanju pravil na različnih področjih.

Vsebine, ki jih projekt vsebuje so:

  • promet (varna pot v šolo, varnostni pas, varnost pešcev),
  • pirotehnika (posledice uporabe pirotehnike, vandalizem, varna smuka),
  • nasilje (med vrstniki, v družini, srečanje z neznanci …),
  • kriminaliteta (sam doma, vlom v stanovanje, varovanje lastnine …)
  • kolo (varna vožnja s kolesom, kolesarski izpit, varnost na kopališčih …).

Koordinatorica: Mateja Kovačič, prof.