Razširjeni program pred poukom je organiziran od 5.30 do 7.30 za učence 1. razreda.

Razširjeni program pred poukom vključuje pester nabor dejavnosti, ki jih ponuja šola.
Nabor dejavnosti določajo tri področja, in sicer:
– GIBANJE IN ZDRAVJE ZA DOBRO PSIHIČNO IN FIZIČNO POČUTJE,
– KULTURA IN TRADICIJA,
– VSEBINE IZ ŽIVLJENJA IN DELA OSNOVNE ŠOLE.