Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa in sodi v razširjeni program osnovnošolskega izobraževanja.

Organizirano je na osnovi prijav staršev in je namenjeno učencem od 1. do 5. razreda. Izvajamo ga od konca pouka do 16.10.

V času podaljšanega bivanja učencem zagotavljamo kakovostne pogoje za kognitivni razvoj in dobro psihofizično počutje. Vsebine se prepletajo, izhajajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka, ob upoštevanju interesov, potreb in želja učencev.

To omogočajo naslednje dejavnosti:
– kultura prehranjevanja (priprava na prehranjevanje, razvijanje spoštljivega in kulturnega odnosa do hrane, primerno obnašanje pri jedi, pomen zdrave prehrane),
– sprostitvene dejavnosti (počitek, gibanje na svežem zraku, prosta igra …),
– samostojno učenje (navajanje učencev na samostojno opravljanje različnih učnih aktivnosti, pisanje domačih nalog, medsebojna pomoč učencev, pomoč učitelja podaljšanega bivanja učencem),
– ustvarjalno preživljanje prostega časa (likovno, literarno ustvarjanje,  didaktične igre …).

Tudi v tem šolskem letu bomo vsebine projekta RaP (gibanje, hrana in prehranjevanje, zdravje in varnost) vnašali v ure podaljšanega bivanja. V ta namen bomo v vsaki skupini v času od 13.40 do 14.30 izvajali delavnice.

Urnik dejavnosti v podaljšanem bivanja

URA UČITELJ
12.00–12.50 Prehranjevanje
12.50–13.40 Samostojno učenje
13.40–14.30 Delavnice RaP
14.30–15.20 Ustvarjalno preživljanje časa
15.20–16.10 Ustvarjalno preživljanje časa

Razpored učiteljev v podaljšanem bivanju

UČITELJ RAZRED

UČILNICA

  1. razred

8

  2. razred

6 in 9

  3. razred

4

  4. razred

26 in 27

  5. razred

23 in 29

Posamezne dejavnosti se tekom dneva prilagajajo trajanju pouka in drugim dejavnostim, ki jih imajo učenci.

Za vsebinsko koordinacijo je zadolžena vodja aktiva OPB.