Razširjeni program po pouku vključuje pester nabor dejavnosti, ki jih ponuja šola.
Nabor dejavnosti določajo tri področja, in sicer:
– GIBANJE IN ZDRAVJE ZA DOBRO PSIHIČNO IN FIZIČNO POČUTJE,
– KULTURA IN TRADICIJA,
– VSEBINE IZ ŽIVLJENJA IN DELA OSNOVNE ŠOLE.

Dnevna razporeditev ur razširjenega programa po pouku

URA  
11.15–12.05  
12.05–12.55  
12.55–13.45  
13.45–14.35  
14.35–15.25