1.–5. RAZRED   6.–9. RAZRED

Jutranje

varstvo

5.30–8.15: 1. razred Varstvo vozačev 7.15–8.15 v
jedilnici šole
7.15–8.15: 2. in 3. razred
7.15–8.15: 4. in 5. razred v jedilnici šole
Pouk Predura 7.30–8.15 Pouk Predura 7.30–8.15
1. ura: 8.20–9.05 1. ura: 8.20–9.05
Odmor:
9.05–9.30: 3. –5. razred
9.30–9.55: 1. in 2. razred
2. ura: 9.10–9.55
2. ura: 9.35–10.20 Odmor: 9.55–10.20
3. ura: 10.25–11.10 3. ura: 10.25–11.10
4. ura: 11.15–12.00 4. ura: 11.15–12.00
5. ura: 12.05–12.50 5. ura: 12.05–12.50
6. ura: 12.55–13.40 6. ura: 12.55–13.40
7. ura: 13.45–14.30 7. ura: 13.45–14.30
8. ura: 14.35–15.20 8. ura: 14.35–15.20