Otroška varnostna olimpijada (OVO) je tekmovanje osnovnošolcev v spoznavanju pravil za preprečevanje negativnih varnostnih pojavov ter prvo odpravljanje vzrokov in posledic le-teh. Tekmovanje je namenjeno učencem 4. razredov osnovnih šol. Ekipo sestavlja 10 učencev in mentor, ki se pomerijo v številnih izzivih.

Projektna skupina:

– mag. Mateja Meško, prof.,

– Breda Šandor, prof.,

– Policijska postaja Ormož,

– učenci 4. a in 4. b.

Cilji:

– spoznavanje in učenje pravil preprečevanja negativnih varnostnih pojavov ter odpravljanje vzrokov in posledic le-teh,

– razvijanje spretnosti, demonstriranja ter praktične izvedbe nalog izbranega področja,

– dvig samozavesti ter krepitev pozitivne samopodobe učencev na izbranem področju,

– sodelovanje, povezovanje šole v kraju z drugimi institucijami

– z institucijo PP Ormož.

Način izvedbe:

– spoznavanje in učenje pravil preprečevanja negativnih varnostnih pojavov ter odpravljanje vzrokov in posledic le-teh,

– demonstracija in praktične vaje,

– realizacija: izven ur pouka,

– zaključek: tekmovanje šol.

Trajanje:

– projekt bo trajal vse šolsko leto ter se zaključil z udeležbo na Otroški varnostni olimpijadi.

Koordinatorica: mag. Mateja Meško, prof.