Eduroam –

1. Predstavitev omrežja

Eduroam je omrežje ustanov, povezanih v omrežje Arnes, ki so vzpostavljena v skladu z enotnimi zahtevami. Te omogočajo uporabnikom ustanov članic preprost in varen dostop do vseh omrežij BIO na drugih ustanovah na enoten način.

BIO je del vseevropskega projekta mobilnosti v raziskovalni in izobraževalni sferi Eduroam. Slovenski uporabniki lahko gostujejo na evropskih univerzah, ki so povezane v shemo gostovanja Eduroam.

Pri gostovanju uporabniki Eduroam uporabljajo uporabniško ime in geslo, ki jim ga je dodelila matična ustanova. Navodila za povezavo v omrežja ustanov gostiteljic v drugih evropskih državah najdete na njihovih spletnih straneh. V skladu s politiko vseevropskega gostovanja lahko uporabniki za pomoč pri povezovanju zaprosijo le svojo matično ustanovo. Vsi uporabniki s priklopom na omrežje sprejemamajo pravila dopustne uporabe!

Več informacij o projektu je na voljo na eduroam.si

2. Pokritost prostorov

Brezžično omrežje je na voljo v vseh prostorih Osnovne šole Ormož. S signalom so pokriti tudi hodniki v objektih. Signal posamezne dostopne točke se v nekaterih primerih pokriva s signalom druge dostopne točke. V mesecu novembru 2018 smo s pomočjo projekta SIO-2020 zagotovili pokritost celotnega zavoda.

3. Tehnične zahteve za priklop

Za uspešno priključitev v brezžično omrežje morata operacijski sistem in mrežna kartica podpirati nekatere standarde, imeti pa morate tudi veljavno uporabniško ime v domeni osormoz.si.

4. Navodila za priklop

Navodila za priklop v eduroam omrežje najdete na strani Arnes.
Konfigurator omrežja pa lahko dobite na naslovu: https://cat.eduroam.org/?idp=1702

Za lažji dostop lahko uporabite QR kodo:

 

5. Pomoč in kontaktna oseba

Kontaktna oseba za omrežje EduRoam na OŠ Ormož je Igor Kaučič, prof., igor.kaucic@osormoz.si