Šolsko leto: 2022/2023

Obvezni izbirni predmeti

PREDMET RAZRED IZVAJALEC TRAJANJE
Izbrani šport: nogomet 7., 8. ,9. Aleš Jurčec Enoletni
Izbrani šport: odbojka 7., 8. ,9. Marjana Ozmec Enoletni
Šport za zdravje 7., 8., 9. Marjana Ozmec Enoletni
Šport za sprostitev 7., 8., 9. Marjana Ozmec Enoletni
Likovno snovanje 1 7. Janja Rudolf Enoletni, vezan na razred
Likovno snovanje 2 8. Janja Rudolf Enoletni, vezan na razred
Likovno snovanje 3 9. Janja Rudolf Enoletni, vezan na razred
Španščina 7., 8., 9. Mojca Ficko Triletni
Turistična vzgoja 7., 8., 9. Metka Lešničar Enoletni
Poskusi v kemiji 8., 9. Andreja Kolar Enoletni
Kemija v življenju 9. Andreja Kolar Enoletni
Vzgoja za medije – televizija 7., 8., 9. dr. Nataša Rizman Herga Enoletni
Obdelava gradiv – les 7., 8., 9. Igor Kaučič Enoletni
Računalniška omrežja 7., 8., 9. Renata Pučko Enoletni
Kaj nam govorijo umetnine 7., 8., 9. Tina Zadravec Enoletni
Robotika v tehniki 8., 9. Roman Bobnarič Enoletni

Neobvezni izbirni predmeti

PREDMET IZVAJALEC ŠTEVILO SKUPIN RAZRED
ŠPORT Irena Blagovič 2 4., 5. in 6. razred
TEHNIKA Igor Kaučič 2 4., 5. in 6. razred
UMETNOST Alenka Šalamon 1 4., 5. in 6. razred
RAČUNALNIŠTVO Renata Pučko 3 4., 5. in 6. razred
ŠPANŠČINA Mojca Ficko 1 7., 8. in 9. razred
NEMŠČINA Tanja Babič 1 4., 5. in 6. razred

NADSTANDARDNI PROGRAM

Nadstandardni program Osnovne šole Ormož je obogatitveni program, ki je v celoti financiran s strani staršev. V okviru tega programa izvajamo šolo v naravi za 3. razred, raziskovalni vikend, kreativni vikend za učence in fakultativni pouk nemščine.


ŠOLA V NARAVI ZA UČENCE 3. RAZREDA

RAZRED VSEBINA ČAS KRAJ NOSILEC SODELAVEC
3. razred Družboslovno-naravoslovne dejavnosti   CŠOD Škorpijon    

Stroške v celoti krijejo starši.


RAZISKOVALNI VIKEND

RAZRED VSEBINA ČAS KRAJ NOSILEC SODELAVEC
6. – 9. razred Podjetniški vikend   CŠOD Štrk    

Stroške v celoti krijejo starši.


KREATIVNI VIKEND ZA UČENCE

RAZRED VSEBINA ČAS KRAJ NOSILEC SODELAVEC
6. – 9. razred Kreativne delavnice   OŠ Ormož    

FAKULTATIVNI POUK – NADSTANDARDNI PROGRAM

PREDMET RAZRED ŠTEVILO SKUPIN IZVAJALEC
NEMŠKI JEZIK 1. razred 1 Tanja Babič
2. razred 1
3. razred 1

Za organizacijsko koordinacijo je zadolžena pomočnica ravnatelja Brigita Brajković. Program se v učni skupini izvaja 1 uro tedensko. Fakultativni pouk se izvaja po sprejetih programih, evidenca izvedenih ur se vodi v Lo.Polisu.


PLESNI TEČAJ ZA UČENCE 9. RAZREDA