Šolsko leto: 2020/2021

Obvezni izbirni predmeti

PREDMET RAZRED IZVAJALEC TRAJANJE
Izbrani šport: nogomet 7., 8. ,9. Aleš Jurčec Enoletni
Izbrani šport: odbojka 7., 8. ,9. Marjana Ozmec Enoletni
Šport za zdravje 7., 8., 9. Marjana Ozmec Enoletni
Šport za sprostitev 7., 8., 9. Marjana Ozmec Enoletni
Likovno snovanje 1 7. Janja Rudolf Enoletni,
vezan na razred
Likovno snovanje 2 8. Janja Rudolf Enoletni,
vezan na razred
Robotika v tehniki 8., 9. Roman Bobnarič Enoletni
Sodobna priprava hrane 7., 8., 9. Metka Lešničar Enoletni
Poskusi v kemiji 8., 9. Andreja Kolar Enoletni
Vzgoja za medije – televizija 7., 8., 9. dr. Nataša Rizman Herga Enoletni
Obdelava gradiv – les 7., 8., 9. Darko Špacapan Enoletni
Obdelava gradiv – umetne mase 7., 8., 9. Darko Špacapan Enoletni
Kemija v življenju 9. dr. Nataša Rizman Herga Enoletni
Šolsko novinarstvo 7., 8., 9. Tina Zadravec Enoletni
Astronomija: Daljnogledi in planeti 7., 8., 9. Igor Kaučič Enoletni
Urejanje besedil 7., 8., 9. Renata Pučko Enoletni

Neobvezni izbirni predmeti

PREDMET IZVAJALEC ŠTEVILO SKUPIN RAZRED
ANGLEŠČINA Mirjana Meško 1 1. razred
TEHNIKA Nejc Podplatnik 2 4., 5. in 6. razred
UMETNOST Alenka Šalamon 1 4., 5. in 6. razred
RAČUNALNIŠTVO Renata Pučko 2 4., 5. in 6. razred

NADSTANDARDNI PROGRAM

Nadstandardni program Osnovne šole Ormož je obogatitveni program, ki je v celoti financiran s strani staršev. V okviru tega programa izvajamo šolo v naravi za 3. razred, raziskovalni vikend, kreativni vikend za učence in fakultativni pouk nemščine.


ŠOLA V NARAVI ZA UČENCE 3. RAZREDA

RAZRED VSEBINA ČAS KRAJ NOSILEC SODELAVEC
3. razred Družboslovno-naravoslovne dejavnosti 12. 4.–14. 4.
2021
CŠOD Škorpijon Stanka Hebar Urška Stanko, Mateja Brumen Štibler

Stroške v celoti krijejo starši.


RAZISKOVALNI VIKEND

RAZRED VSEBINA ČAS KRAJ NOSILEC SODELAVEC
6. – 9. razred Podjetniški vikend 25. 9. –27. 9. 2020 CŠOD Štrk dr. Nataša Rizman Herga,
mag. Maja Korban Črnjavič
dr. Lidija Tušek

Stroške v celoti krijejo starši.


KREATIVNI VIKEND ZA UČENCE

RAZRED VSEBINA ČAS KRAJ NOSILEC SODELAVEC
6. – 9. razred Kreativne delavnice 29. 1. –30. 1. 2021 OŠ Ormož Andreja Kolar Aleš Jurčec, dr. Nataša Rizman Herga, Alenka Šalamon

FAKULTATIVNI POUK – NADSTANDARDNI PROGRAM

PREDMET RAZRED ŠTEVILO SKUPIN IZVAJALEC
NEMŠKI JEZIK 1. razred 1 Tanja Babič
2. razred 1
3. razred 1
4. razred 1
5. in 6. razred 1

Za organizacijsko koordinacijo je zadolžena pomočnica ravnatelja Brigita Brajković. Program se v učni skupini izvaja 1 uro tedensko. Fakultativni pouk se izvaja po sprejetih programih, evidenca izvedenih ur se vodi v Lo.Polisu.


PLESNI TEČAJ ZA UČENCE 9. RAZREDA

Plesni tečaji se v tem šolskem letu ne bodo izvajali.