Šolsko leto 2023/2024

Obvezni izbirni predmeti


Neobvezni izbirni predmetiNadstandardni program

Nadstandardni program Osnovne šole Ormož je obogatitveni program, ki je v celoti financiran s strani staršev. V okviru tega programa izvajamo zimsko šolo v naravi za 7. razred, šolo v naravi za 3. razred in fakultativni pouk nemščine.


Šola v naravi za učence 3. razreda

Stroške v celoti krijejo starši.


Zimska šola v naravi za učence 7. razreda

Stroške v celoti krijejo starši.


DELAVNICE MIKRO+POLO

Delavnice za učence izbirnih predmetov Poskusi v kemiji, Kemija v življenju in Rastline in človek.

Stroške v celoti krijejo starši.


Podjetniški startup vikend

Stroške v celoti krije agencija SPIRIT skozi projekt vzpodbujanja podjetništva med mladimi.


Fakultativni pouk

Stroške v celoti krije Občina Ormož skozi financiranje dodatnih vsebin v osnovni šoli.
Za organizacijsko koordinacijo je zadolžena pomočnica ravnatelja Brigita Brajković. Program se v učni skupini izvaja 1 uro tedensko. Fakultativni pouk se izvaja po sprejetih programih, evidenca izvedenih ur se vodi v Lo.Polisu.


Plesni tečaj za učence 9. razreda se bo izvajali po dogovoru s starši učencev 9. razreda.