PRAVILNIKI

Šolska pravila o uporabi orodij za poučevanje na daljavo na OŠ Ormož (velja od 15. 12. 2020)

Vzgojni načrt OŠ Ormož (velja od 1. 9. 2009, zadnji popravek 24. 10. 2017)

Pravila šolskega reda (veljajo od 14. 4. 2023 naprej)

Hišni red (zadnji popravek 20. 10. 2022)

Pravilnik subvencije šole v naravi

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti (zadnji popravek 13. 10. 2021)

URADNI DOKUMENTI ŠOLE