Osnovna šola obsega obvezni in razširjeni program, ki traja 9 let.

Predmetnik

OBVEZNI PROGRAM ŠTEVILO UR TEDENSKO V POSAMEZNIH RAZREDIH
PREDMET 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.
Slovenski jezik 6 7 7 5 5 5 4 3, 5 4, 5
Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4
Tuji jezik: angleščina 2 2 3 4 4 3 3
Likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Glasbena umetnost 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1
Družba 2 3
Geografija 1 2 1,5 2
Zgodovina 1 2 2 2
Domovinska in državljanska kultura in etika 1 1
Spoznavanje okolja 3 3 3
Fizika 2 2
Kemija 2 2
Biologija 1,5 2
Naravoslovje 2 3
Naravoslovje in tehnika 3 3
Tehnika in tehnologija 2 1 1
Gospodinjstvo 1 1,5
Šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Izbirni predmeti * 2/3 2/3 2/3
Oddelčna skupnost 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Število predmetov 6 6 6 8 9 11 14 16 14
Število ur tedensko 20 21 22 24 26 26 29,5 30 30
Število tednov pouka 35 35 35 35 35 35 35 35 32
DNEVI DEJAVNOSTI Število dni letno 
Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Število tednov dejavnosti 3 3 3 3 3 3 3 3 3
RAZŠIRJENI PROGRAM
Dodatna pomoč 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Dopolnilni in dodatni pouk 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Interesne dejavnosti 2 2 2 2 2 2 2 2 2