Upravno-računovodska služba: Anica Krničar, Simona Režonja, Milena Črček.

Oskrbovalno-prehrambena služba: Danijel Lesjak, Alenka Jurkovič, Gabriela Plemenič, Bojan Viher.

Tehnično-vzdrževalna služba: Ksenja Cunk, Sabina Klajderič, Andreja Štrucl, Andrej Hebar (hišnik), Silva Veselko, Sabina Jaušovec.