Seja Sveta staršev je bila v ponedeljek, 27. 9. 2021, ob 17.00.

Gradivo za sejo:

 

Predsednik sveta staršev je Davorin Korpar

Člani sveta staršev v šolskem letu 2021/2022 so:
RAZRED A. ODDELEK B. ODDELEK
IME IN PRIIMEK IME IN PRIIMEK
1. Eva Kolmančič  Sandra Ivanuša 
2. Lidija Prapotnik  /
3. Stina Hergula  Mateja Zemljak 
4. Barbara Podgorelec Jožica Hebar 
5. Klavdija Lah  Katarina Teržan Kukovec 
6. Aleš Kosec  Dejan Žunec 
7. Davorin Korpar  Petra Breznik 
8. Natalija Hudin  Peter Kirič 
9. Nataša Kukovec  Polona Vočanec