Branje ni odvisno od tega, kako si organiziramo družabni čas, ampak je, tako kot ljubezen, način življenja. Vprašanje ni, ali imam čas za branje (čas, ki mi ga ne bo nihče dal), ampak je vprašanje, ali sem se odločil podariti si srečo, da lahko berem.
(D. Pennac: Čudežno potovanje)

V sodobnem času je branje posamezniku in družbi bolj kot kdaj koli potrebno za preživetje, saj naša funkcionalna pismenost obsega branje najrazličnejših medijev in tako tudi knjigo pojmujemo kot medij, ki prinaša informacije. Zato je treba slediti tehnologiji in se informacijsko ter tehnološko izobraževati. Vzporedno pa je treba vztrajati pri branju klasične literature. Odraščajo namreč generacije, ki so ekonomsko zelo prilagodljive in gibčne, vendar v osnovnem pomenu ostajajo domišljijsko revne, lahko rečemo polpismene. To je lahko usodno za prihodnost civilizacije.

Zato si tudi naša šolska knjižnica prizadeva, da bi lahko sledila zahtevam modernega časa in hkrati otrokom privzgajala ljubezen do tiskane besede.
Tako je na razpolago preko 6000 enot knjižničnega gradiva, po katerih otroci lahko posegajo in spoznavajo lepoto besede. Ta dejavnost je tudi temeljna pri bibliopedagoških urah skupin in posameznikov. Ker pa tehnologija nenehno napreduje in brez elektronske evidence ne gre, smo tudi pri nas prešli na sistem Win Knj (programska oprema za knjižnico), ki bo popolnoma uveden v prihodnjem šolskem letu, ker zahteva kar nekaj sprememb pri sami obdelavi knjižnega gradiva.

Pridite v svet besed, ki nam lahko vedno znova omogoči toliko novega in zanimivega.

Knjižničarka: Slavica Šajnovič