Predavanje za starše: UČNE STRATEGIJE – šola za starše 2015

Zakon osnovni šoli: http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_ZAKO448.html

Nacionalno preverjanje znanja: http://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/

Poklicno usmerjanje: http://www.filternet.si/

http://www.mojaizbira.si/

http://www.ess.gov.si/ncips/cips

http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/

Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami: http://www.zrss.si/?rub=127

Nadarjeni učenci: http://www.zrss.si/pdf/250811100623_ssd_nadarjeni_20koncept_1_.pdf

http://www.zrss.si/?rub=3159

Varna raba interneta: http://www.safe.si , http://www.varniinternet.si/

Kam po pomoč: http://www.e-tom.si

http://www.ne-odvisen.si/kam-po-pomoc/index.html

Zanimivi članki: