V Sloveniji veliko preveč oblačil in obutve pristane na odlagališčih mešanih odpadkov. Lahko pa bi jih kar 95 % ponovno predelali.

Na naši šoli smo se zato odločil, da bomo organizirali akcijo zbiranja tekstila. S tem bomo poskušali prispevati svoj delež k manjši obremenjenosti okolja.

Zato, če imate doma kaj premajhnega, odsluženega, strganega, popolnoma iz mode, tega ne vrzite stran, ampak v času od 15. do 18. decembra 2014, prinesite v šolo. V ta namen bosta v starem delu šole in v jedilnici nameščeni škatli za zbiranje.

Vrste tekstila, ki ga zbiramo:

  • vse vrste oblačil (premajhna, ponošena, strgana, moška, ženska, otroška),
  • vse vrste čevljev,
  • odsluženi gospodinjski tekstil (odeje, rjuhe, krpe).

Podjetje, ki nam bo zbrani tekstil odpeljalo, bo le tega sortiralo in še uporabna oblačila predalo v ponovno nošnjo, ostala pa bodo poslana v reciklažo kot surovina za pripravo tekstilnih vlaken ali izdelavo novih izdelkov.

ZBIRANJE ODSLUŽENEGA TEKSTILA – letak

letak