Zimsko šolo v naravi bomo za učence 6. razreda organizirali od 9. do 13. 2. 2015 in ne od 2. do 6. 2. 2015 kot je navedeno v letnem delovnem načrtu šole.