Dostop do ovrednotenih preizkusov in izpisa dosežkov vsakega učenca bo omogočen preko

spletne strani http://npz.ric.si z učenčevo šifro in številko EMŠO, in sicer od 2. 4. junija 2015. Aplikacija bo dostopna od 8. ure prvega dne do 20. ure zadnjega dne.

 

Prav tako bo staršem in učencem omogočen neposreden vpogled v ovrednotene preizkuse na šoli

v SREDO, 3. junija od 14.00–16. 30.

Učitelji predmetov vas pričakujejo v naslednjih učilnicah:

ANGLEŠČINA – učilnica številka 38

MATEMATIKA – učilnica številka 37

SLOVENŠČINA –učilnica številka 36