Šolsko leto 2016-2017

Število ur: 723 ur

Strokovni delavec: Simona Brumen, prof.

Ravnateljica: Majda Podplatnik Kurpes, prof.


CILJI PROJEKTA

Obseg: v šolskem letu 2016/2017 je projekt pripravljen v obsegu 723 ur.

Ciljna skupina: projekt je namenjen osnovnošolskim otrokom, ki niso vključeni v programe, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport. Na naši šoli je v projekt vključenih 228 učencev, ki so razporejeni v 10 vadbenih skupin.

Čas izvedbe: Projekt se bo odvijal v času pouka in v času pouka prostih dni. Učenci ure obiskujejo pred poukom (predure), po pouku (od ponedeljka do petka najmanj 2 ur na teden na otroka) ali v soboto in med počitnicami po lastnih željah in zmožnostih.

Kraj izvedbe: Aktivnosti se bodo izvajale na športnih površinah šole in na športnih površinah v okolici (Mestna graba, park, strelišče v Holermuos centru, …).

Letni delovni načrt vseh aktivnosti nadete v priponki.