Za učence in starše 8. in 9. razreda bomo v TOREK, 17. 1. 2017, ob 17. uri v jedilnici šole izvedli TRŽNICO POKLICEV. Na njej se bodo na posameznih stojnicah predstavile srednje šole, dijaški domovi in druge ustanove.
[button link=”http://www.osormoz.si/files/2014/10/tr%C5%BEnica-poklicev.pdf” icon=”file-o”]Tržnica poklicev[/button]
Vabljeni!
Mojca Bauman Kralj, prof.,
šolska svetovalna delavka