V življenju pogosto sprejemamo odločitve, ki so lahko posledica naključij ali pa rezultat sistematičnega razmišljanja in načrtovanja. Med slednje prav gotovo sodi tudi izbira poklica oziroma nadaljnjega izobraževanja, kar je najbrž ena izmed najpomembnejših odločitev v življenju. Vsak posameznik namreč želi biti uspešen v času šolanja in kasneje pri opravljanju poklica, zato je pomembno, da ozavešča vedenje o sebi in o sebi veliko razmišlja. V ta namen na šoli v okviru poklicne orientacije z učenci izvajamo različne aktivnosti, s pomočjo katerih se seznanjajo z dejavniki poklicnega odločanja.

 

Ena izmed pomembnejših aktivnosti je zagotovo TRŽNICA POKLICEV, ki jo vsako leto že tradicionalno prirejamo v mesecu januarju z namenom, da učencem 8. in 9. razreda ter njihovim staršem približamo programe različnih srednjih šol in možnosti nadaljnjega izobraževanja ter jim s tem olajšamo že omenjeno odločitev.

Letos je tržnica poklicev potekala v TOREK, 17. 1. 2017, ob 17. uri v jedilnici šole, na njej pa so se na posameznih stojnicah predstavile naslednje srednje šole, dijaški domovi in druge ustanove:

 

Gimnazija Ormož, Biotehniška šola Ptuj, Strojna šola Ptuj, Elektro in računalniška šola Ptuj, Ekonomska šola Ptuj, Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor, Prometna šola Maribor, Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor, Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci, Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor, Izobraževalni center Piramida Maribor, Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše, Dijaški dom Drava Maribor, Karierno središče Ptuj, Območna obrtno-podjetniška zbornica Ormož, Predstavitev vojaških poklicev.

 

Verjamemo, da so naši učenci in njihovi starši pridobili ustrezne informacije in si tako olajšali odločitev o nadaljevanju izobraževanja in morebiti tudi poklica, ki ga bodo z veseljem opravljali.

 

Mojca Bauman kralj, prof.,

šolska svetovalna delavka