Ko beremo otrokom pravljice, tkemo med njimi in nami nevidno vez, ki nas zbližuje. Tako poskrbimo, da otroci osebnostno rastejo. Pridobivajo na različnih področjih: razvijajo domišljijo, bogatijo besedišče, se sproščajo, se učijo izražanja svojih misli,…

Jutranje varstvo na naši šoli smo v tednu otroka začeli bogatiti na področju medvrstniškega sodelovanja, povezanega z branjem. Povabili smo devetošolko Alino Planinc, ki je drugošolcem prebrala Sapramišjo srečo avtorice Svetlane Makarovič. Tišina v razredu, umirjenost, sproščenost, zbranost, pomirjujoč glas, so v tistih minutah branja pravljice otroke potegnile v čudovit domišljijski svet.