V četrtek, 12. 10. 2017, so se učenci od 6. do 9. razreda v lepem, jesenskem vremenu odpravili na orientacijski pohod čez Hajndl. Na poti so se srečali s številnimi izzivi iz biologije, geografije, varstva okolja in športa, ki so jih za nadaljevanje poti morali uspešno rešiti. Najbolje so se odrezali učenci 9. razreda, ki so 5,2 km dolgo progo prehodili v 80 minutah.

Vodji športnega dneva: Marjana Ozmec in Boris Polak