V sredo, 18.10.2017, smo se z učenci izbirnega predmeta Poskusi v kemiji in dodatnega pouka kemije udeležili vodenega ogleda kleti Jeruzalem Ormož. Seznanili smo se z vsemi fazami predelave grozdja in si ogledali njihovo sodobno tehnologijo. Nadaljevali smo z eksperimentalno delavnico v šoli, kjer smo izvajali različne poskuse s suhim ledom. K sodelovanju smo povabili učence podaljšanega bivanja iz 3. razreda, ki so z zanimanjem sodelovali pri poskusih. Učenci so bili zelo inovativni, saj so izvedli kar nekaj samostojno načrtovanih poskusov.

Andreja Kolar, prof.