V četrtek, 26. 10. 2017, smo na naši šoli za vse učence od 1- do 9. razreda izvedli dan dejavnosti na letošnjo temo otroškega parlamenta, ki se glasi ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEM.

Zjutraj, ob 8.20, smo se vsi skupaj zbrali v jedilnici šole, kjer so predstavniki Skupnosti učencev šole s pomočjo učencev 9. razreda slavnostno sprejeli naše prvošolce v Skupnost učencev OŠ Ormož. Učenci so s svojo zaobljubo obljubili, da se bodo trudili po svojih najboljših močeh, da bodo dobri učenci. Devetošolci pa so jim izdelali ter podarili vetrnice, ki jim bodo dale novih moči, da bodo lahko poleteli na krilih znanja.

Sledila je gledališka predstava v izvedbi Društva za boljši svet z naslovom ŠOLSKI VRTILJAK. Vsebina predstave nam je dala odlično odskočno desko za nadaljnje delavnice po razredih. Učenci so namreč v nadaljevanju dneva razmišljali o šoli, o pomenu izobraževanja nasploh, spoznavali so šolske sisteme drugod po svetu in jih primerjali z našo, slovensko šolo. Nekateri so odpotovali v preteklost in spoznavali, kakšna je bila šola pri nas nekoč, nekateri pa so odšli v naravo in se preizkusili v izkustvenem učenju. Prav tako so se učenci v nekaterih oddelkih osredotočili na odnose v šoli med vsemi udeleženci življenja in dela naše šole. Učili so se tudi učinkovitih tehnik reševanja sporov. Zbirali so predloge za boljše počutje slehernega od nas in kako bi lahko sami doprinesli k temu.  Mnogi so podali predloge za sanjsko oz. idealno šolo ter izdelali kriterije, kakšen bi naj bil idealen učenec in kakšen idealen učitelj. Dotaknili so se tudi učnih vsebin in predmetov ter poskušali odgovoriti na vprašanje, ALI NAS ŠOLA RES PRIPRAVI NA ŽIVLJENJE?

Vsi skupaj pa smo tekom dneva prav gotovo začeli zavedati, da je znanje vrednota, ki jo je potrebno negovati in nadgrajevati skozi vse življenje ter da imamo v Sloveniji veliko srečo in privilegij, da sploh lahko obiskujemo šolo.

Delo na tem področju se seveda ni zaključilo s tem dnem, ampak se nadaljuje v ure oddelčne skupnosti, svoja stališča in zaključke pa bodo učenci predstavili na šolskem parlamentu v mesecu februarju 2018.

 

Mojca Bauman Kralj, prof.,

                                                                                  mentorica Skupnosti učencev OŠ Ormož