27. 3. 2018 so imeli učenci 4. a in 4. b razreda tehniški dan. Dan je bil namenjen oblikovanju izdelka in njegovi umestitvi v prostor. Učenci so iz škatel za čevlje izdelovali makete mestnih zgradb, tako da so oblikovali samo fasado zgradbe. Fasado so oblikovali iz poljubnih likovnih materialov, ki so jih lahko prosto kombinirali. Ko so pripravili maketo, so iz Lego kock izdelali dodatke, ki sodijo v samo mesto (prebivalce, vozila, klopce…). Vse skupaj so nato združili v mesto tako, da so na pripravljeno podlago narisali še parkirišča, ceste, pločnike, jezera… Učenci so ob delu uživali, ker so imeli možnost razvijati lastne ideje in interese. Nastalo silhueto mesta smo razstavili v jedilnici šole.