V tednu otroka smo bili tudi zelo ustvarjalni. Ker smo ugotovili, da naša šola nima maskote, s katero bi se lahko predstavljali v javnost, smo se lotili njenega oblikovanja. Najprej smo spoznali, kaj sploh maskota je in kakšne so njene osnovne značilnosti. Nato smo razmislili o tem, kakšna naj bo maskota naše šole, da bo ustrezala vsem učencem in okolju, iz katerega izhajamo. Veliko časa smo nato porabili za zbiranje idej in oblikovanje osnutkov. Najprej so vsi učenci oblikovali vsak svoj lasten predlog, nato pa je vsak oddelek izbral predlog maskote in ga dokončno oblikoval. Zraven predloga smo napisali tudi zgodbo, s katero smo predstavili, kako bi maskoto povezali z našo šolo.

Vseh 18 predlogov maskote smo nato razstavili v prostorih šole, da smo so si jih učenci in učitelji lahko dodobra ogledali in se odločili, katero izmed njih bi izbrali za maskoto šole. Naslednji teden pa sledi glasovanje…

 

Zapisala: Janja Rudolf