Tema Tedna otroka v letu 2018 je PROSTI ČAS

Letošnji Teden otroka je na OŠ Ormož potekal od 1. do 5. oktobra. Osredotočali smo se na pomen kvalitetnega preživljanja prostega časa, saj se zavedamo, kako dragocen in pomemben je tako za otroka kot za celotno družino. Učencem smo omogočili, da so lahko počeli tisto, kar jih veseli in navdušuje, da so se lahko družili s prijatelji in razvijali  svoje  socialne kompetence ter pridobivali izkušnje.

V Tednu otroka smo dan namenili tudi temi otroškega parlamenta z naslovom Šolstvo in šolski sistemi. Pričeli smo ga z ogledom  gledališke predstave Šolski vrtiljak 2, v kateri so igralci skušali prikazati, kako se šolstvo in šolski sistemi spreminjajo skozi čas. Nato so bili naši prvošolci sprejeti v Skupnost učencev šole, saj so s sprejeto zaobljubo  stopili v našo skupnost in tako  postali del naše velike družine učencev na šoli. Sledile so dejavnosti po razredih, kjer smo ugotavljali, kaj je v našem šolskem sistemu dobro in kaj bi učenci spremenili, učenci so razmišljali o pomenu šolskih pravil in prihodnosti šole, razvijali pozitivno samopodobo in se ob tem zavedali, da smo prav vsi posebni, enkratni in neponovljivi, da mora človek najprej dobro poznati sebe, da se lahko spoštuje in da lahko spoštuje tudi druge in da lepota prihaja od znotraj, torej je notranjost pomembnejša od zunanjega izgleda. Primerjali smo šolske sisteme drugih držav (Afganistan, Indija, Afrika, Japonska) z našim in ugotovili, da je to, da  v Sloveniji vsi učenci določene starosti obiskujejo osnovno šolo, poseben privilegij. Ustvarjali smo čarobni napoj za dobro počutje v šoli in iskali dobre lastnosti pri sebi in sošolcih.

S pomočjo prebiranja odlomkov  mladinske literature so bila naša prizadevanja usmerjena k  ozaveščanju pomena izobraževanja in šolstva.

Mladinska pisateljica Desa Muck pravi :«Šole enostavno ne moreš premagati, moraš si jo udomačit.  …  Šola pač je, kakršna je, in želim vam pomagati, da ne bi kot jaz zabili ves svoj prosti čas in energijo za to, da bi končno ugotovili, da bi se šoli lahko izognili. To vam namreč ne bo uspelo, zalezovala vas bo do smrti.«

 

Majda Podplatnik Kurpes, prof.,

pedagoginja v ŠSS