Šolsko tekmovanje iz znanja logike je potekalo 27. septembra 2018. Na tekmovanje se je prijavilo 89 učencev iz vseh razredov. Tekmovalo je 85 tekmovalcev.

Bronasto priznanje prejme ena tretjina tekmovalcev v vsaki tekmovalni skupini (razredu) pod pogojem, da so dosegli vsaj 33 % točk. Bronasto priznanje lahko prejme tudi več kot tretjina tekmovalcev v posamezni skupini, če dosežejo več kot 66 % točk. Učenci, tekmovalci na naši šoli, so dosegli 47 bronastih priznanj.

Na letošnjem šolskem tekmovanju nismo imeli tekmovalca, ki bi dosegel 100 % rezultat. Najboljše sta se odrezala Lan Žalar iz 5. razreda, ki je dosegel 40 točk od 42 možnih točk, in Nina Zadravec iz 6. razreda, ki je dosegla 41 točk od 44 možnih točk.

Na državno tekmovanje se lahko uvrsti najboljši tekmovalec iz 7., 8. in 9. razreda. Dodatno se uvrstijo na državno tekmovanje še posamezni tekmovalci, ki jih določi republiška tekmovalna komisija na podlagi rezultatov tekmovalcev iz cele Slovenije.

Iz naše šole so se uvrstili na državno tekmovanje prvaki posameznih skupin:

  • iz 7. razreda Veronika Viher,
  • iz 8. razreda Aurora Nedog,
  • iz 9. razreda Nuša Ciglar in Nika Novak.

Po izboru republiške komisije pa se dodatno na državno tekmovanje ni uvrstil nihče.

Državno tekmovanje je bilo v soboto, 20. oktobra 2018, v osnovni šoli Sveti Tomaž. Naša učenka 9. razreda Nuša Ciglar je dosegla srebrno priznanje.

 

Dobitniki bronastih priznanj

 

2. a

Tina Lukman

Marko Pajan

Julia Gašparič

 

 2. b

Nika Vaupotič

Pia Rajh

Jakob Kukovec

Jaka Horvat

3. a

Anže Mesarec

Ana Roškar

Vito Ficko

 

 

 

3. b

Žana Trop

Izidor Korban

Ažbe Dovečar

Maj Pleger

Tina Kosi

Tia Pevec

4. a

Nana Voršič

Miha Dogša

5. a

Tim Šoštarič

Lan Pongrac

Jaka Horvat

Rene Voršič

 

 

5. b

Lan Žalar

Jaka Vaupotič

Lana Zorko

Jan Štibler

Neža Kralj

Liona Dernikovič

6. a

Jan Ciglar

Žan Ivanuša

Tomaž Rudolf

6. b

Nina Zadravec

Anej Žalar

Filip Kirič

7. a

Veronika Viher

Žanamari Kaloh

 

 

7. b

Ana Žnidarič

Lana Zadravec

Katarina Ivanuša

Alen Krabonja

8. a

Aurora Nedog

Dina Grabovac

8. b

Ana Štibler

Ema Šoštarič

9. a

Nuša Ciglar

Maša Baum

 9. b

Nika Novak

 

 

Dobitnica srebrnega priznanja

  1. a

Nuša Ciglar

 

Vsem dobitnikom priznanj iskreno čestitamo!

  1. november 2018                                                                                          Zapisala mentorica krožka logika:

                                                                                              Sonja Posavec, prof.