V petek, 19.4. 2019, smo petošolci izvedli spretnostni poligon. Medse smo povabili vodjo policijskega okoliša gospo Jelko Kolarič, ki je učencem predstavila pravila varne vožnje v prometu. Istočasno je potekal pregled brezhibnosti koles in spretnostni poligon. Učenci so urili motorične spretnosti na kolesu in si tako pridobivali spretnosti, ki jih bodo ob vožnji s kolesom potrebovali.

zapisali:
učenci 5. razredov z učitelji