Namen projekta v šolskem letu 2019/20 na OŠ Ormož:

S pridobljenim projektom nas bo SPIRIT Slovenija finančno podprla za izvajanje aktivnosti na področju spodbujanja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti.

S projektom  želimo  doseči naslednje cilje:

  • zagotoviti spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti, ki so pomembne za podjetnost: ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti,

  • pri učencih oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti ter podjetništva za družbo,

  • spodbuditi razvijanje zavesti o podjetništvu kot družbeni kategoriji,

  • zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe, kar pomeni vključevanje osnovnošolcev, staršev, učiteljev, podjetij, subjektov podpornega okolja za podjetništvo in lokalne skupnosti.

1. DELAVNICA

V četrtek, 5. 9. 2019, smo v Grajski kavarniški popravljalnici izvedli našo prvo delavnico. Skupaj z Mrežnim podjetniškim inkubatorjem Ormož smo pričeli z izvajanjem aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti, ki ga finančno podpira Javna agencija SPIRIT Slovenija.

Delavnice se je udeležilo 40 učencev in 5 učiteljev. Učenci so navajali probleme, ki jih imajo doma, v šoli, lokalni skupnosti in širše. Na podlagi skupnih interesov so se razvrstili v skupine, si nadeli ime ter že pričeli razmišljati o rešitvi konkretnega problema. Bili so zelo inovativni in kreativni. Torej res velja, da na mladih svet stoji.

 

2. DELAVNICA

V petek, 20. 9. 2019, so vodje skupin, ki ustvarjajo svojo podjetniško idejo, skupaj z učiteljicama mentoricama sodelovali na okrogli mizi Gimnazije Ormož, kjer so bili gosti: David Vuković, Barbara Zadravec, Iztok Luskovič, Helena Polič Kosi, Nuša Topolovec, Matej Skoliber in moderatorka Polona Kukovec Lakota (MPI Ormož).

Učenci so spoznali povabljene lokalne podjetnike, njihove poti, dosežke in izzive.

3. DELAVNICA

Tako kot pravi logo – Mladim se dogaja.

Naši ustvarjalni in inovativni učenci so stopili na pot podjetništva. Problemi, s katerimi se ukvarjajo, so vezani na lokalno okolje. Skupni interesi so jih povezali v skupine z imeni:

–        FIT ORMOŽ,

–        BREZ TEŽAVKO,

–        BEST HOLERMUS,

–        POD ZVEZDAMI,

–        KAVALEK,

–        OZS,

–        LEPOTCI,

–        DRAVKE in

–        KJATL.

Tretjo delavnico je gostilo uspešno ormoško podjetje KEV d.o.o. Direktor Andrej Voljč nam je predstavil podjetje, njegovo zgodovino in organizacijo. Lahko smo si ogledali samo proizvodnjo od stroja do stroja. Gospod Voljč nam je prijazno odgovoril na vsa naša vprašanja, potem pa nam je prepustil svoje prostore za naše delavnice. Počutili smo se kot mladi ustvarjalci pomembnega podjetja.

4. DELAVNICA

Osnovna šola Ormož dobro sodeluje z Gimnazijo Ormož. Učenci so si tako ogledali predstavitev poslovnih idej dijakov in zaključek projekta „Z ustvarjalnostjo do podjetnosti”. Predstavitev je bila prijetna in predvsem poučna in koristna za naše učence.

5. DELAVNICA

Tokrat smo gostovali na Območno obrtno-podjetniški zbornici Ormož. Zunanja mentorica dr. Lidija Tušek (ZRS Bistra) je učencem najprej predstavila, kaj je podjetništvo in kdo so podjetniki. Nato smo pričeli s spoznavanjem poslovnega modela „canvas”. Vse projektne skupine so nato s pomočjo zunanje mentorice izdelale svoj „canvas” model. V zadnji uri smo se seznanili s „pitchingom”. Prejeli smo navodila, kako se pripravi „pitching”, in nalogo, da pripravimo predstavitev za lasten „pitch”.

6. DELAVNICA

S pomočjo mentoric učiteljic smo izdelali predstavitve za „pitching contest”. Naše predstavitve smo izdelali z orodjem PowerPoint. Vsebinsko smo si pomagali z navodili o tem, kako se pripravi dober „pitch”. Vloge smo si razdelili in se pripravili na prvi „pitching contest” na Osnovni šoli Ormož.

PRVO TEKMOVANJE V „PIČINGU”

V okviru projekta SPIRIT (Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti) sva na naši šoli izvedli prvo tekmovanje v „pičingu” (pitching contest). S svojo podjetniško idejo se je v obliki „pitcha” predstavilo vseh 9 skupin. Njihove ideje, inovativnost, izvedljivost idej in nastop je ocenjevala strokovna skupina v sestavi: Polona Kukovec Lakota (MPI Ormož), dr. Lidija Tušek (ZRS Bistra) in ravnatelj Osnovne šole Ormož Aleksander Šterman. Svoj glas pri tekmovanju so imeli tudi učenci od 6. do 9. razreda. Rezultati:

1. mesto: DRAVKE,

2. mesto: KAVALEK,

3. mesto: BREZ TEŽAVKO.

Najboljšo poslovno idejo po mnenju učencev so ustvarili DRAVKE in LEPOTCI.

Iskrene čestitke vsem tekmovalcem za nastop.

 

Z USTVARJALNOSTJO IN INOVATIVNOSTJO DO PODJETNOSTI – ZAKLJUČEK

24. oktobra 2019 je v Beli dvorani Grajske pristave Ormož potekal zaključek programa Mladim se dogaja, ki ga finančno podpirata javna agencija SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Učenci so bili ustvarjalni, inovativni pri razvijanju svojih podjetniških idej, ki so jih predstavili tudi županu Občine Ormož in sekretarju javne agencije SPIRIT.

Z aktivnostmi in delavnicami smo zadovoljni. Pridobili smo veliko novih znanj, spoznanj, veščin in izkušenj, s katerimi bomo nadaljevali v naslednjem šolskem letu.