V sredo, 23. 10. 2019, ob 10. uri je bila 1. redna seja Otroškega občinskega sveta Občine Ormož v prostorih Občinskega sveta Občine Ormož. Na seji so bili prisotni otroški svetniki, ravnatelji osnovnih šol, mediji, predstavniki Občine Ormož in gospod župan Občine Ormož, Danijel Vrbnjak.
Na 1. seji sta bili uradno potrjeni otroška županja Žanamari Kaloh in podžupanja Iza Korpar. Po uvodnih protokolih je župan Občine Ormož predal vodenje seje otroški županji. Otroški svetniki so razpravljali o nalogah občine in razmišljali o tem, v koliki meri oni menijo, da jih občina uresničuje. Razprava je potekala v treh tematskih sklopih: 1. Občina gradi, 2. Občina skrbi, 3. Občina spodbuja in pospešuje. V debato se je aktivno vključeval tudi župan Občine Ormož, ki je otroškim svetnikom sproti odgovarjal na vprašanja.
Sejo so zaključili s sklepom, da se bo po vseh petih šolah izvedla pri učencih od 1. do 9. razreda anketa, s katero se bodo pridobila mnenja osnovnošolcev glede uresničevanja nalog občine. Rezultati ankete se bodo predstavili na naslednji seji, ki bo v prvih mesecih leta 2020.
Otroški svetniki so se odlično izkazali v razpravi in zelo sproščeno izražali svoja mnenja in pobude.
Zapisala:
Aleksandra Kociper, prof.