SVETOVALNICA ZA UČENCE

POKLICNA ORIENTACIJA

PRIJAVE ZA VPIS V ZAČETNI LETNIK SREDNJE ŠOLE

OBVESTILO

V četrtek, 12. 3. 2020 smo v šoli skupaj z učenci devetošolci izpolnjevali Prijave za vpis v začetni letnik srednje šole. Učenci so dobili splošna navodila, da prijave odnesejo domov staršem v podpis, potem pa jih  naslednji dan, v petek  oddajo pedagoginji, ki bo poskrbela, da bodo prijave pravočasno oddane srednjim šolam. Za ta način smo se odločili v skrbi, da ne zamudimo predpisanega roka za vpis in, ker takrat še nismo dobili posebnih navodil od ministrstva glede vpisnega postopka.
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je v naslednjih dneh osnovnim šolam poslalo naslednjo obvestilo v zvezi s vpisnim postopkom:
Glede rokovnika za prijavo in vpis v srednje šole vam sporočamo, da bodo srednje šole, ki še niso izvedle preizkusov nadarjenosti, ki so vpisni pogoj za vpis v nekatere srednješolske izobraževalne programe, ali razgovorov s kandidati, ki bi se želeli prijaviti v športne oddelke, te aktivnosti izvedle po izteku ukrepa začasnega prenehanja vzgojno – izobraževalne dejavnosti. Posledično bo prestavljen tudi rok za prijavo za vpis v srednje šole in dijaške domove. O natančnih datumih oziroma novih rokih vas bomo obvestili naknadno v naslednjih dneh.
Zatorej so odveč skrbi glede tega, da bi karkoli v zvezi z vpisom v srednje šole zamudili.
Če imate kakršno koli vprašanje v zvezi s vpisnim postopkom, sem pedagoginja Majda Podplatnik Kurpes dosegljiva na elektronskem naslovu: majda.podplatnikkurpes@osormoz.si

 

POKLICNA ORIENTACIJA: SPOZNAVANJE POKLICEV IN SREDNJIH ŠOL preko spleta

Cilj: raziskovanje in razmišljanje o poklicu in izbiri srednje šole
Učenci, ker imate te dni več časa, vas spodbujam, da si na spletu pogledate zanimive spletne strani z opisi in video predstavitvami poklicev in srednjih šol, ogledate predmetnike posameznega izobraževalnega programa in pridobite čim več informacij, ki vam bodo pomagale pri odločitvi o nadaljnjem šolanju.

 

ZANIMIVE SPLETNE VSEBINE

 

POKLICNA ORIENTACIJA: SPOZNAVANJE SEBE preko spleta

Cilj: raziskovanje in razmišljanje o sebi (osebnostne lastnosti, delovni stili, lastnosti in motivi, časovna perspektiva) z namenom poklicne orientacije.
Vprašalniki, preko katerih boste bolje spoznali sebe in  vam bodo pomagali pri odločitvi o nadaljnjem šolanju oz. izbiri poklica.
Poskusi, enostavno je za reševanje in zanimivo, ko dobiš rezultate!
Rešite: VPRAŠALNIK OSEBNOSTNIH LASTNOSTI na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje:
https://esvetovanje.ess.gov.si/KaksenSem/OsebnostneLastnosti/VprasalnikOsebnostneLastnosti/
Rešite:VPRAŠALNIK DELOVNIH STILOV na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje:
https://esvetovanje.ess.gov.si/KaksenSem/StilZivljenja/VprasalnikDelovnihStilov.aspx