Dan je potekal kot:

– spoznavanje vode kot ekositema,

– poglobljeno raziskovanje vode kot sladkovodnega ekositema, 

– spoznavanje vodnih organizmov  ormoškega ribnika,

– urjenje v uporabi raziskovalnih pripomočkov – lovilnih mrež, povečevalnih stekel, pincet, čaš, raziskovalnega ključa živalskih organizmov ipd.

– likovno in besedno predstavitev spoznanj o vodnih organizmih,

Pripravila mag. Mateja Meško

 

Utrinki z dneva dejavnosti, Ormoški ribnik, 5. 6. 2020: