13.) 9.12.2013, JAVNI RAZPIS ZA DOBAVO PREHRAMBENIH ARTIKLOV

Z dnem 9.12.2013 razpisujemo dobavo prehrambenih artiklov za ŠO Ormož.

Dokumentacija:

1. Razpisna dokumentacija  ( DOC , PDF    )

2. Predračuni za blago – obrazci ( DOC , PDF )

RAZPIS: ZAKLJUČEN

 

12.) 22.11.2012, JAVNI RAZPIS ZA DOBAVO PREHRAMBENIH ARTIKLOV

Z dnem 23.11.2012 razpisujemo dobavo prehrambenih artiklov za ŠO Ormož.

Dokumentacija:

1. Razpisna dokumentacija  (doc ,   pdf )

2. Predračuni za blago – obrazci (doc ,    pdf )

RAZPIS: zaključen

 

11.) 2.12.2011, – JAVNI RAZPIS ZA DOBAVO  PREHRAMBENIH ARTIKLOV

Z dnem 1. 12. 2011 razpisujemo dobavo prehrambenih artiklov za OŠ Ormož za obdobje 20.1.2012 do 20. 1. 2013.

Dokumentacija:

1. Razpisna dokumentacija (doc , pdf )

2. Predračuni za blago  (doc , pdf )

RAZPIS:ZAKLJUČEN

 

10.) 17.6.2011 – VZDRŽEVANJE INFORMACIJSKEGA SISITEMA

Z dnem 17.6.2011 razpisujemo vzdrževanje informacijskega sistema zavoda za obdobje 2(dveh) let (2011-2013).

Razpisna dokumentacija: besedilo razpisa(pdf)

RAZPIS ZAKLJUČEN

 

9.) 5.4.2011 –  RAČUNALNIŠKI POTROŠNI MATERIAL

Z dnem 5.4.2011 razpisujemo dobavo ačunalniškega potrošnega materiala za obdobje 2011-2013.

Razpisna dokumentacija: besedilo razpisa (doc), besedilo razpisa (pdf)

RAZPIS ZAKLJUČEN

 

8.) 14.3.2011 –  PISARNIŠKI IN DRUGI POTROŠNI MATERIAL

Z dnem 14.3.2011 razpisujemo dobavo pisarniškega in drugega potrošnega materiala za 2011.

Razpisna dokumentacija: besedilo razpisa (doc) , besedilo razpisa (pdf)

RAZPIS ZAKLJUČEN

 

7.) 14.3.2011 –  ČISTILA IN ČISTILNI PRIPOMOČKI 2011

Z dnem 14.3.2011 razpisujemo dobavo čistil za 2011.

Razpisna dokumentacija: besedilo razpisa (doc) ,besedilo razpisa (pdf)

RAZPIS ZAKLJUČEN

 

6.) 20.1.2011 –  IZVEDBA OPTIČNE POVEZAVE – GIMNAZIJA ORMOŽ – OŠ ORMOŽ

Javni razpis je bil urejen z direktnimi kontakti ponudnikov. Odpiranje ponudb izvršeno.

RAZPIS ZAKLJUČEN

 

5.) 6.12.2010 – Javni razpis DOBAVA PREHRAMBENEGA BLAGA

– Razpisna dokumentacija – PDF

– Obrazec za predračun – PDF

– Razpisna dokumentacija – DOC

– Obrazec za predračun- DOC

RAZPIS ZAKLJUČEN

 

4.) 24.9.2010 – Javni razpis DOBAVA RAČUNALNIŠKE OPREME

– Dokument razpisa

RAZPIS ZAKLJUČEN

 

3.) 27.11.2009 – Javni razpis DOBAVA PREHRAMBENEGA BLAGA

– Razpisna_dokumentacija pdf

–  Obrazec za predračun pdf

Še dokumenti v obliki Word: Dokumentacija , obrazec za predračun

RAZPIS ZAKLJUČEN

 

2.) 3.3.2009 – Javni razpis za naročilo male vrednosti  – Zbiranje ponudb za vzdrževanje računalniške opreme in šolskega omrežja ter za dobavo računalniškega potrošnega materiala

 – Besedilo razpisa (objavljeno 03/03/2009,09:50)

RAZPIS ZAKLJUČEN

 

1.) 26.11.2008 – Javni razpis  DOBAVA PREHRAMBENEGA BLAGA  Razpisna_dokumentacija pdf

 Obrazec za predračun pdf  

RAZPIS ZAKLJUČEN