Razred/oddelek  Razredničarka  Sorazredničarka  Matična učilnica 
 1.a  Danica Rižnar  Darja Horvat 
1.b  Stanka Hebar  Ksenja Šoštarič 
2.a  Irena Blagovič  Urška Stanko 
2.b  Aleksandra Kociper  Olga Veldin Bednjanič 
3.a  Maja Korban Črnjavič  Mojca Bauman Kralj   26 
3.b  Dušanka Feguš 
4.a  Mateja Meško  Mateja Brumen Štibler  27 
4.b  Mateja Kovačič  Sanja Miškovič  25 
5.a  Aleksander Šterman  Igor Kaučič   29 
5.b  Breda Šandor 23 
6.a  Metka Lešničar  Irena Kandrič Koval   28 
6.b  Tanja Babič 38 
7.a  Darko Špacapan  Sonja Muhič  37 
7.b  Tina Zadravec  Boris Polak  36 
 8.a  Nataša Rizman Herga  Marjana Ozmec  35 
 8.b  Mirjana Korpar  Marija Cvetko  40 
 9.a  Nataša Kolar  Slavica Šajnovič  41 
9.b  Alenka Šalamon  Renata Pučko 4