Zaključna prireditev je bila objavljena na Utripu Ormoža 12. 10. 2017 od 41. minute dalje:

[button link=”https://www.youtube.com/watch?v=CQ-ieKGs5OQ” size=”xl” icon=”play-circle-o” bg_color=”red”]Utrip Ormoža 12. 10. 2017[/button]


MEDNARODNO SREČANJE V OKVIRU PROJEKTA ERASMUS+

(2. 10 – 6. 10. 2017)

Oglejte si 12 minutni prispevek o Erasmus+ v oddaji Utrip Ormoža KTV Ormož.
Prispevek je od 11. minute naprej.

[button link=”https://www.youtube.com/watch?v=aqCSjFBvqlQ&t=705s” size=”xl” icon=”play-circle-o” bg_color=”red”]Utrip Ormoža 5. 10. 2017[/button]

[button link=”http://osormoz.splet.arnes.si/2017/10/03/ponedeljek/” size=”large”]Ponedeljek[/button]
[button link=”http://www.osormoz.si/2017/10/03/torek/” size=”large”]Torek[/button]
[button link=”http://www.osormoz.si/2017/10/03/sreda/” size=”large”]Sreda[/button]
[button link=”http://www.osormoz.si/2017/10/03/cetrtek/” size=”large”]Četrtek[/button]
[button link=”http://www.osormoz.si/2017/10/03/petek/” size=”large”]Petek[/button]
[button link=”http://www.osormoz.si/2017/10/03/sobota/” size=”large”]Sobota[/button]


Na OŠ Ormož smo bili uspešni na razpisu Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) za mednarodne projekte v programu Erasmus+ Na tem razpisu smo uspeli s projektom Home alone. Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije in poteka dve šolski leti, od 1. 9. 2016 dalje.

V vsaki skupnosti najdemo mladostnike, ki ne najdejo svojega mesta v družbi oz. so na robu družbe. Vzroki za to so različni, osebnostne lastnosti, drugačen zunanji videz ali način oblačenja, hobiji, veroizpoved, narodna pripadnost. Pomanjkanje razumevanja in nesprejetost v družbo lahko vodi in vse pogosteje tudi vodi v to, da se mladi umaknejo v virtualni svet, svet igric in pametnih telefonov, v katerem se počutijo varne in sprejete. Ne samo mladostniki, tudi njihovi starši se ne zavedajo nevarnosti, ki pretijo njihovih otrokom.
shemaErazmus

Glavni cilji projekta Home alone:

– sodelujoči se učijo sprejemanja drugačnosti, mednarodnega dialoga med državami, odprtosti sveta,

– sodelujoči se zavedajo internetnih nevarnosti,

– sodelujoči se zavedajo, kako izkoristiti moderne medije za intelektualni in družabni razvoj mladega človeka,

– sodelujoči se zavedajo nevarnosti, ki jim pretijo ob uporabi IKT,

– ugotoviti, ali imajo moderni mediji pozitiven vpliv na mladega človeka,

– spoznavati navade, interese, hobije in vsakodnevno življenje partnerskih šol v projektu.

 

Drugi cilji projekta:

 • zmanjšanje rizika predčasne zaključitve šolanja;
 • izboljšanje znanja angleškega jezika, tako učencev kot učiteljev;
 • izkušnja sodelovanja med učitelji in učenci;
 • promocija sodobnih metod poučevanja in izmenjava dobrih praks;
 • izboljšanje znanja učencev o Evropi, Evropski uniji in njenih članicah;
 • poznavanje razlik in podobnosti med narodi in državami Evropske unije;
 • zavedanje učencev, da so odgovorni za prihodnost Evrope;
 • učenci ponotranjijo evropsko realnost (postanejo državljani sveta);
 • odprtost vseh sodelujočih na lokalni, nacionalni in evropski ravni;
 • izboljšanje imidža sodelujočih institucij.

 

Na začetku projektnega dela bomo ocenili dejansko stanje na šolah. Raziskali bomo:

 • povprečen čas, ki ga učenec dnevno porabi za računalnikom, popularne spletne strani in portali, starost in spol,
 • možnost rabe interneta in preostale računalniške opreme na šoli,
 • med sodelujočimi šolami bomo primerjali, kakšne možnosti imajo naši učenci glede dostopa do sodobne tehnologije.

Poročila bomo poslali projektnemu kooordinatorju, ki jih bo zbral in predstavil na srečanju na Poljskem.

Projektne aktivnosti v času izvajanja projekta:

 • Oblikovali bomo projektno spletno stran.
 • Oblikovali bomo projektni logotip. Vsaka država bo pripravila 2 predloga logotipa. Naložili jih bomo na projektno spletno stran in glasovali za najboljšega. Tako bomo izbrali projektni logotip.

 

 • “Pet držav – 5 čutil” – vsaka sodelujoča šola bo pripravila 3 minutno predstavitev ali film, v katerem bo prikazano življenje, navade, interesi in druge dejavnosti v vsaki državi partnerici. Vsaki državi bomo določili enega izmed čutov, na primer Poljska – dotik. Te predstavitve bodo prikazane vsem učencem in učiteljem v šolah na naslednjem srečanju in nato objavljene na spletni strani projekta.
 • “Razumeti sebe” – izvedli bomo delavnice z psihologom, učiteljem o osebnosti, vrzelih med generacijami, vedenje do različnosti v sodobnem svetu šole v prvem letu projekta. V vsaki od partnerskih šol bodo izvedene 4 takšne delavnice. Materiali in predstavitve, pripravljene v okviru delavnic, bodo objavljene na spletni strani projekta in predstavljene na partnerskem srečanju ob koncu prvega leta.
 • “Drugačni, ampak enakopravni” – organizirali bomo okroglo mizo s predstavniki različnih veroizpovedi, etničnih manjšin, priseljenci, begunci, itd Foto poročila teh srečanj bodo objavljene na spletni strani projekta in med “Sejmom raznolikosti” na vsaki šoli.
 • »Sejem raznolikosti” – enodnevni dogodek na vsaki partnerski šoli v prvem letu projekta za učence in lokalno skupnost; povabili bomo predstavnike različnih verstev, narodnih manjšin in etničnih skupin; predstavili različne interese, hobije, kontroverzne stile oblačenja, kontroverzno glasbo. Poročilo o teh dejavnosti bo predstavila vsaka šola na zadnjem srečanju v prvem letu projekta in nato bo objavljeno na spletni strani projekta. Informacije o projektu in “Sejmu raznolikosti” bodo objavljene v lokalnih medijih.
 • „ Internet in nove tehnologije – prekletstvo ali blagoslov” – delavnica na temo internet in moderna raba medijev. Gradivo, razvito v teh dejavnostih, bo objavljeno na spletni strani projekta. Tisti učenci, ki ne bodo sodelovali na delavnicah, bodo imeli gradivo predstavljeno in obravnavano pri urah s svojimi razredniki. V vsaki od partnerskih šol bosta najmanj dve srečanji, delavnici s strokovnjaki, ki se ukvarjajo s tveganji povezanimi z internetom in uporabo socialnih medijev. Na te delavnice bomo povabili največje možno število učencev.
 • „IKT zate” – redne učne ure računalništva v drugem letu projekta, ki omogočajo učencem učenje programov in uporabo izobraževalnih orodij, ki so na voljo na trgu moderne tehnologije, kar je lahko odličen način za poučevanje različnih predmetov. Informacije o teh programih in orodjih bodo predstavljene na konferenci “Internet in nove tehnologije”.
 • „Dobro jutro Evropa “- radijske oddaje na šolskem radiju, predstavljene na spletni strani projekta in YouTube portalu. Oddaje bodo predstavljale informacije, ki temeljijo na pozitivnem razmišljanju, dojemanju sveta skozi “dobre” vrednote. Oddaje bodo potekale enkrat mesečno v angleščini in maternem jeziku (v prvem letu).
 • „Ali si strpen?”- učne priprave učiteljev zgodovine, maternega jezika, likovne umetnosti in glasbe, ki omogočajo sprejetje ” drugačnosti “v svojem okolju;   izvajanje pouka, koordinator iz učnih priprav naredi brošuro. Brošura bo poslana drugim šolam v regiji in na spletne strani s tematiko specialne pedagogike.
 • „Konferenca Internet in nove tehnologije” – predavanja, delavnice, povabilo univerzitetnega osebja, strokovnjakov ki se ukvarjajo z varnostjo in možnostjo pozitivne rabe interneta in socialnih medijev. Načrtujemo, da bi udeleženci konference poslušali predavanje “na daljavo”, z uporabo interneta, ki bi ga upravljala oseba v drugem mestu ali državi na svetu (drugo leto projekta).

V okviru projekta bomo izvedli dve vrsti mednarodnih srečanji:

 • mednarodna srečanja učiteljev v Romuniji (oktober 2016), Latviji (30. in 31. 3. 2017) Grčiji (maj 2017) in Španiji (2018).
 • teaching / training activities (udeleženci učitelji in učenci) na Poljskem (28. 11. – 2. 12. 2016), v Sloveniji (oktober 2017) in Litvi (2018).

V projektu bodo sodelovali vsi učitelji in učenci naše šole. V ožji projektni tim bomo vključili učence 8. in 9. razreda.

Naša želja je, da bodo s projektnimi aktivnostmi naši učenci odprti v svet, tolerantni do sočloveka in opremljeni z orodji, s katerimi se bodo lahko uprli nevarnostim modernega sveta. Mladostnike in njihove starše želimo usposobiti, da bodo internet lahko uporabljali za svoj osebni, intelektualni in socialni razvoj. Z delitvijo izkušenj se bomo učili tolerantnosti, drug drugega bomo učili, kako živeti v večkulturni skupnosti in kako uspešno preživeti v 21. Stoletju, ne da zaidemo s poti.

Koordinatorica projekta: Nataša Kolar, prof.