Program projekta Športna gibanica

Gibanje ima v otrokovem razvoju velik pomen, saj ne vpliva samo na gibalni in funkcionalni razvoj, temveč tudi na spoznavne, socialne ter čustvene sposobnosti in lastnosti (Videmšek, Berdajs in Karpljuk, 2003).

Gibanje je kakršno koli gibanje telesa, katerega rezultat je poraba energije (izgorevanje kalorij). Da bi pomembno vplivali na svoje zdravje in razvoj, bi se morali otroci in mladostniki, po smernicah Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), gibati vsaj 60 minut na dan vse dni v tednu. Vendar pa študije kažejo, da obseg gibanja upada v državah po vsem svetu. Vedno bolj je razširjen sedeči način življenja. Vedno manj otrok hodi v šolo peš ali s kolesom. Preveč časa otrok presedi pred televizijo in računalnikom.

Ker redno in zadostno gibanje mladih pomembno vpliva na njihov celosten razvoj in ker gibalna dejavnost pozitivno vpliva na razvoj kognitivnih sposobnosti in splošno dobro počutje učencev, smo želeli naše otroke tudi v tem šolskem letu spodbujati k aktivnemu življenjskemu slogu.

Glavni cilji projekta:

– oblikovanje zdravega življenjskega sloga naših učencev,

– usvajanje spretnosti in znanj v različnih športnih dejavnostih,

– pozitivno doživljanje gibanja in športa,

– razumevanje pomena gibanja in športa,

– integriranje gibanja v pouk kot dnevno rutino,

– oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev,

– celostno oblikovanje posameznika.

Preglednica: Športna gibanica

PODROČJE AKTIVNOSTI NOSILEC IZVAJALEC ČAS
Pouk

Šport,

Minuta za zdravje,

S knjigo v park

Marjana Ozmec, Boris Polak Vsi učitelji Vse šolsko leto
Odmori

Rekreativni odmor (1.–5. r.),

Pozdrav Soncu,

Rekreativni odmor (6.–9. r.)

Aleksander Šterman,

 

Simona Brumen,

Marjana Ozmec

Dežurni učitelji Vse šolsko leto
Jutranje varstvo Prebudi se v telovadnici, Ksenja Šoštarič Učitelji JV Vse šolsko leto

 

Podaljšano bivanje

 

Otroške migarije (sprehodi, igre)

 

Mateja Meško

 

Učitelji PB

 

Vse šolsko leto

Izbirni predmeti

Obvezni:

ŠSŠ,

ŠZZ,

IŠ: Nogomet,

neobvezni izbirni predmet šport

 

Marjana Ozmec,

Boris Polak

 

Marjana Ozmec,

Boris Polak

 

Vse šolsko leto

Interesna dejavnost

Plesne skupine,

strelstvo,

rokometni krožek,

 

teniški krožek,

planinski krožek,

ribiški krožek,

atletika,

 

gimnastika,

 

gibanje z živalmi

Sanja Miškovič,

Darko Špacapan,

Marjana Ozmec, Uroš Krstič, Saša Prapotnik,

Boris Polak,

Stanka Hebar,

Roman Bobnarič,

Marjana Ozmec, Boris Polak,

Marjana Ozmec, Simona Brumen,

Tina Zadravec

Sanja Miškovič,

Darko Špacapan,

Marjana Ozmec, Uroš Krstič, Saša Prapotnik,

Boris Polak,

Stanka Hebar,

Roman Bobnarič,

Marjana Ozmec, Boris Polak,

Marjana Ozmec, Simona Brumen,

Tina Zadravec

Vse šolsko leto
Nadarjeni učenci – športno področje

Bodi športno inovativen

(hoja po traku, hokej na travi, rolanje, rolkanje, zumba, igriva košarka, joga, lokostrelstvo …)

Simona Brumen Simona Brumen, Boris Polak, Marjana Ozmec, Darko Špacapan, zunanji sodelavci Vse šolsko leto
Šola v naravi

Zimska šola 6. r. in 7.r (smučanje, pohodništvo …),

letna šola 5. r.

(pohodništvo, lokostrelstvo, plezanje, veslanje, orientacija),

letna šola za 3. r. (pohodništvo, lokostrelstvo, jahanje, športne igre …)

Darko Špacapan,

Nataša Kolar

 

Mateja Kovačič

 

 

 

 

Stanka Hebar

Marjana Ozmec, zunanji sodelavci

 

Marec 2017,

 

maj 2017,

 

 

 

 

junij 2017

Tečaji in izpiti

Plavalni tečaj,

plesni tečaj 9. r.,

kolesarski izpit

Marjana Ozmec,

Tina Zadravec,

Aleksander Šterman

Učitelji z licenco,

zunanja sodelavka,

Aleksander Šterman, Mateja Kovačič

Zima 2017

feb.–jun. 2017,

maj 2017

Športni dnevi

Jesenski kros,

pohod,

športni karton,

orientacijska igra,

zimski športi,

atletika,

športne igre

Aleksandra Kociper,

Boris Polak,

Marjana Ozmec

Vsi učitelji V skladu z LDN
Projekti

Zdrav življenjski slog,

Zdrava šola,

Varno na kolesu

Simona Brumen,

Mateja Brumen,

Aleksander Šterman

Simona Brumen,

vsi učitelji,

zunanji sodelavci

 

Vse šolsko leto

 

 

Delo s starši

Praznik KS Ormož (kolesarjenje, pohodništvo),

neformalna druženja (pohod, kolesarjenje, igre …)

Aleksander Šterman,

Stanka Hebar,

 

 

Razredniki in sorazredniki

September 2016

 

vse šolsko leto

Delo z oddelčno skupnostjo

Gibanje v okviru RU,

ekskurzija

Razredniki Razredniki in sorazredniki Vse šolsko leto
Skrb za zdravje zaposlenih

Test hitre hoje,

aerobika,

ples,

Cooperjev test …

Metka Lešničar,

Aleksander Šterman,

Sanja Miškovič,

Boris Polak

Vsi zaposleni Vse šolsko leto
Skrb in aktivnosti v športnem parku pred šolo

Različne oblike gibanja v športnem parku z uporabo igral

za najmlajše

Boris Polak,

Marjana Ozmec,

Simona Brumen,

Mateja Meško,

razredniki in sorazredniki

Boris Polak,

Marjana Ozmec,

Simona Brumen,

razredniki in sorazredniki, učitelji PB

Vse šolsko leto

 

Tim projekta Športna gibanica:

 

mag. Mateja Meško, vodja

Boris Polak,

Marjana Ozmec,

Simona Brumen