Šolsko leto: 2018/2019

 Časovnica izvedbe projekta

ČAS IZVEDBE PODROČJE IZVAJALCI

 

Skozi celo šolsko leto.

 

Srečanja učencev 9. razredov- ki peljejo projekt že od 1. razreda-z učenci OŠ Stanka Vraza.

Strokovni delavci in učenci OŠ Stanka Vraza, ki se izberejo glede na težavnostno in razvojno stopnjo otrok, ki sovpada z določenimi aktivnostmi.

9. razred OŠ Ormož z razredničarkama.

Oktober Druženje učencev v tednu otroka.

3. razred OŠ Ormož z razredničarkama.

Učenci OŠ Stanka Vraza z učitelji.

November,

marec

Pomagajmo si.

Športno druženje.

6. razred OŠ Ormož z razredničarkama; učenci OŠ Stanka Vraza z učitelji.
Skozi celo šolsko leto. Strokovno sodelovanje. Strokovni delavci OŠ Stanka Vraza in OŠ Ormož
Maj Zaključek sodelovanja v projektu. 9.razred z razrdničarkama, učenci OŠ Stanka Vraza z učitelji.

V projektu sodelujeta OŠ Ormož in OŠ Stanka Vraza.

Glavni cilj projekta je spoznavanje in sprejemanje drugačnosti, ki  nas uči in bogati.

Skozi različne aktivnosti našega sodelovanja bomo brisali meje med osebami s posebnimi potrebami in ostalo populacijo.

Drugačnost je izziv v vseh pogledih. Je izziv za tistega, ki je drugačen in izziv za ljudi, ki moramo drugačnost sprejeti. Otroci s posebnimi potrebami so drugačni. Od nas je odvisno, kako kvalitetno bo njihovo življenje. Sprejeti moramo izziv in jim dati možnost, da pokažejo svojo drugačnost.

Področja medsebojnega sodelovanja so načrtovana s strokovnimi sodelavci OŠ Stanka Vraza.

Zapisane so glavne smernice sodelovanja. Med šolskim letom se pojavlja še veliko zanimivih dejavnosti, ki jih ni moč predvideti in zapisati v program. Če bomo ocenili, da dejavnost lahko izpeljemo ali si jo ogledamo skupaj, bomo to tudi storili in kasneje pripisali v poročilo.

V letošnjem šolskem letu bodo učenci 9. razredov zaključili sodelovanje v tem projektu. So prva generacija, ki bo peljala projekt vseh devet let šolanja.

Vodja projekta: Irena Blagovič, prof.