V šolskem letu 2014/2015 bomo na šoli nadaljevali z izvajanjem projekta Z roko v roki, ki poteka v okviru programa Šole za ravnatelje. Projekt nosi naziv Dejavnosti za dvig socialnega in kulturnega kapitala za razvoj enakih možnosti v lokalnem okolju.

Cilji projekta so: raziskati vpliv dejavnikov socialnega in kulturnega kapitala na uspešnost naših učencev, pripraviti izhodišča in programe za izvajanje dejavnosti, ki bi povišale socialni in kulturni kapital, spodbujanje neformalnega znanja in povezovanja socialnih partnerjev, uvajanje občasnih, fleksibilnih oblik organizacije dela in spremljanje izvedbe projektnih aktivnosti ter širjenje rezultatov.

V ta namen bomo organizirali občasne dejavnosti, ki bodo namenjene učencem: nadaljevanje projekta Veliki brat, velika sestra, tutorstvo – učna pomoč med dijaki in učenci, širjenje bralne kulture, sodelovanje v medgeneracijskih projektih, jutranje druženje s kitaro, ustvarjalne dejavnosti, povezovanje s krajevnimi organizacijami in z društvi, prostovoljstvo, urejanje šolskih kotičkov …

Dejavnosti bodo potekale v mreži šol, katere koordinator je OŠ Velika Nedelja, partnerske šole pa smo OŠ Ormož, OŠ Miklavž pri Ormožu in Gimnazija Ormož.

Gre za nadaljevanje enoletnega projekta, ki je v širšem slovenskem prostoru zelo široko podprt in ima opazen potencial.

Na tem projektu je za čas 3 mesecev zaposlena predmetna učiteljica glasbe Alenka Šalamon, ki s tem dopolnjuje svojo letno obvezo za 20 % delovnega časa.

Koordinatorica projekta: Alenka Šalamon